Sunday, April 18, 2010

Ivrit - Hebreeuws in het NederlandsOp zoek naar een paar Bargoense woorden vond ik de volgende lijst met woorden die uit Ivrit (Hebreeuws) via Jiddisj in het Nederlands zijn geland.

Voor de Grote Ramp - de Sjoah was er nog joodse invloed op de taal, iets wat er nu nauwelijks meer bestaat.

Ik heb de oorspronkelijke lijst genomen en de Hebreeuwse woorden en hun betekenis erbij toegevoegd.

בחיפושיי אחרי מילים הולנדיות שמקורן בעברית ושנחתו בהולנדית דרך יידיש הגעתי לרשימה הבאה
 בעמודה השמאלית ביותר מופיעים הביטויים בהולנדית
את הכתוב בעברית אני הוספתי

Nederlands
Betekenis
מקור בעברית
משמעות
afgepeigerd
dood moe
פגר
עייף מת
attenoie
God
אדוני
אדוני
bajes
gevangenis
בית
בית סוהר
baldoveren
verraden
בעל דיבור
להלשין לזמר
bas, beis
twee
בית
שניים
basserool
onaangenaam iemand
בר ישראל
אדם לא נעים
bedibbern
spreken vertellen
דיבר
לדבר לספר
beis
huis buurt
בית
בית
bekattering
berisping
מקטרג
נזיפה האשמה
beseibelen
zwendelen
זבל
לרמות
betoeg
welgesteld
בטוח
עמיד עשיר
biskopee
excuses
פתחון פה
התנצלות
blauw
dronken
בלא
 שתוי שיכור
bollebof
baas
בעל בית
מנהל אחראי
bolleboos
intelligent iemand
בעל הבית
אדם חכם
broger
man
בחור
אדם  
brooche
groet
ברכה
ברכה
chadesjemone
protestant
חדש אמונה
פרוטסטנטי
daar ga je!
proost
לחיים
לחיים
dalles
armoede
דלות
דלות
dalven
bedelen
דלפון
דלפון
eidjedies
vreemdgaan
אשת איש
לבגוד
emmes
waar
אמת
אמיתי
gabber
vriend
חבר
חבר
gajes
slechte mensen
חיות
חיות
gallemieze
bankroet
חלש
פשט רגל
gannef
dief
גנב
גנב
gassie
pet
מכסה
כיסוי ראש
gebroeze
slechte vriendenkring
חברותא
 חברה רעה
geiling
deel
חלק
חלק
geinig
leuk
חן
מצחיק
geintje
mopje
חן
בדיחה
gesjochten
verarmd
לשחוט
לשחוט
geteisem
slechte mensen
חתת חטא
אנשים רעים
gis
slim
חטא
פיקח
goochem
wijs
חכם
חכם
goref
sabotage
חרב
 חבלה
goser
ongunstige man
חתן
אדם מפוקפק
gotspe
onbeschaamde brutaliteit
חוצפה
חוצפה
hachelen
eten
אכל
לאכול
heibel
problemen opschudding
הבל
צרה המולה
heitje
kwartje 25 cent
הא
מטבע של 25 סנט
hillig
tegenspoed mislukking
הילוך
מצוקה
hoteldebotel
verward
עבר ובטל
מבולבל
jajem
Jenever
יין
שתיה חריפה
jat
hand
יד
יד
jatmoos
eerste verdienen der dag
מעות יד
ספתח
jatschore
gestolen goederen
סחורה יד
סחורה גנובה
jatten
stelen
יד
לגנוב
jelletje
jong kind
ילד
ילד קטן
joetje
tien gulden biljet
יוד
שטר של 10 גילדן
jofel
goed fijn
יפה
טוב יפה
jouker
duur gevaarlijk
יקר
יקר מסוכן
kalletje
meisje prostituee
כלה
בחורה יצאנית
kaps
bankroet
קבצן
קבצן
kapoeres
kapot
כפרה
מקולקל
kapsones
arrogantie
גאותנות
גאותנות
kassaie
papieren geld
כתב
שטרות של כסף
kassiewijle
dood gegaan
השיבנו
הלך נפטר
kedin
goed veilig
כדין
כדין
keiltje
glaasje jenever
כלי
כוסית יי"ש
kelole
vloek
קללה
קללה
kim
in orde
כן
כן
kinnesinne
jaloezie
קנאה שנאה
קנאה שנאה
koefnoen
kost niets
קוף נון kosjt niks
בחינם
koetsiertje
goedkope brandewijn
חצי
שתיה זולה
kovet
eer
כבוד
כבוד
krieje
tegenspoed 
קריעה
מצוקה
lampe
problemen gevaar
למדן
צרה סכנה
lef
moed
לב
אומץ
lou
nee niet
לא
לא
lou sjoege
geen benul
לא שגח השגחה
איל לו מושג
lou tof
slechte kwaliteit niet goed
לא טוב
בעל איכות ירודה
louloene
geen uitkomst
לא לנו
ללא תוצאה
majem
water
מים
מים
majemen
regenen
מים
ירד גשם
makke
klap pest
מכה
מכה
mazematte
gestolen goederen
משא ומתן
סחורה גנובה
mazzel
geluk
מזל
מזל
meier
100 gulden biljet
מאה
שטר של 100 גילדן
meimus
dood
ממית
מת
mekajem
klap slag strijdslag
מכה
מכה
melogem
baantje opdracht
מלאכה
מלאכה
mesjogge
gek
משוגע
משוגע
mesomme
geld
מזומן
מזומן
mien
kruiper
מאמין
רמש אדם נאלח
mies
onaangenaam lelijk
מיאוס
מיאוס
miesgasser
onaangenaam iemand
מיאוס חתן
אדם מאוס
mieskat
onaangenaam iemand
מיאוס
אדם מאוס
miesmacher
verpester verknaller
מיאוס
משבית שמחה
miesponum
onaangenaam iemand
מיאוס פנים
אדם מאוס
misjpoge
familie  stam
משפחה
משפחה
Mokum
Amsterdam
מקום
כינוי לאמסטרדם
moos
klein geld
מעות 
כסף
mozeren
praten verraden
מוסר
מלשן
muimes
pak slaag rammeling
מום
מכות
nages
vreugde genot
נחת
נחת
nekeiwe
vrouw
נקבה
נקבה
nieges
slecht laag
נחות
נחות
niese
vrouw
אשה
אשה
nifteren
vermoorden
נפטר
להרוג
olms
oude gek
עולם
זקן משוגע
ongein
plaag last
חן
מטרד
pages
ontmoedigd ziek
פחד
פחד
parg
vloek
פרך
קללה
patetter
vloek
פרצוף
קללה
pekaan
gearresteerd
כאן
עצור
penages
makkelijk kalm
בנחת
בנחת
penose
onderwereld
פרנסה
עולם הפשע
piegem
klein mens
פגימה פגום
גמד אדם קטן
piezakken
hard werken
פיסח
לעבוד קשה
plat
omgekocht
פלט
משוחד
pleite
gegaan verdwenen
פליטה
הלך נעלם
poen
geld
פן פנים
כסף
ponum, porum
gezicht
פנים
פנים
poser
munt
פשוט
פרוטה מטבע
pote
verloren gegaan
פטור
אבוד הלך
rachmones
medelijden
רחמנות
רחמנות
rambam
vloekje
רמב"ם
קללה
ramsj
voorraad uitverkoop
רמאות
מכירת חיסול
ratsmodee
geruïneerd
אשמדאי
הרוס פושט רגל
ribbemoos
machtig iemand
רב משה
אדם חשוב
rojemen
verspieden spioneren
ראה
לבלוש לרגל
scheffen
in de gevangenis zitten
ישב
ישב בבית סוהר
schim
beroemdheid
שם
פנים מוניטין
schore
goederen
סחורה  
סחורה  
schorem
slechte mensen
שור וחמור
חברה רעה
sereibel
in de problemen
שריפה
בצרות
sjaskenen
alcohol drinken
שתיין
שתיין
sjed
duivel, vijand
שד
שד, אויב
sjikker
dronken
שיכור
שיכור
sjikse
niet joods meisje
שקץ משוקץ
לא יהודיה
sjoege
benul
שגח השגחה
ידע מושג
sjofel
arm gekleed
שפל
לבוש סחבות
sjotrem
politie
שוטרים
שוטרים
smeris
politieagent
שמירות שמירה
שוטר
smoes(je)
excuse
שמועה שמועות
תירוץ
smoezen
kletsen
שמועה שמועות
לקשקש
soof
gulden
זהב
גילדן
sores
problemen zorgen
צרות
צרות
spiese
huis
אושפיזין
בית  
stennis maken
drukte maken
עשתונות
לעשות רעש
stiekem
stiekem
שתיקה
בהחבא
temeie hear
prostituee
טמאה
יצאנית
tinnef
vuilnis afval
טינופת
טינופת
tof
leuk betrouwbaar
טוב
אמין נחמד
tofelemone
rooms katholiek
אמונה תפלה
קתולי
tokus, toges
achterste
תחת
ישבן
tole
Jesus
תלוי
ישו
treife
ongunstig negatief
טריף
שליל
verkienen
verkopen
קניין
למכור
versmiegelen
verraden
סלח סליחה
לבגוד
wieberig
ging vluchtte
ויברח יעקב
נעלם הלך
wijgoochem
verwaand ijdel
וחוכמה
שחצן יהיר
zeperen
zwendelen
זבל
לרמותSource:
http://www.heardutchhere.net/duhebrew.html